Pošalji nam svoju viziju Hrvatske kakvu želiš 2030. godine

 

Pristigle poruke mogu biti objavljene na mrežnim stranicama i/ili korištene u javnim objavama vezanim uz izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Vizija

5 + 12 =