U ponedjeljak 26. ožujka 2018. godine organizirana je dodjela priznanja nagrađenim učenicima u likovno-literarnom natječaju „Hrvatska kakvu želimo“, koji je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje. Natječaj je završio 15. ožujka 2018. godine.

Pristiglo je mnoštvo likovnih i literarnih radova, čiji su autori djeca od I. do IV. te od V. do VIII. razreda osnovne škole. Učenici osnovnih škola izrazili su svoju kreativnost te putem pjesama, sastavaka i likovnih uradaka predstavili Hrvatsku u kakvoj žele živjeti 2030. godine.

Srdačno zahvaljujemo svim našim mladim sudionicima natječaja koji su oduševili svojom kreativnošću, inovativnošću i odvažnošću.