Izvješće s participativnih radionica „Hrvatska kakvu želimo“

Zagreb, ožujak 2018.

 

Izvješće participativne radionice Hrvatska kakvu želimo

 

 

 

PREZENTACIJE – Međunarodna konferencija „Strateško upravljanje razvojem – Pristupi u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine“ 

4. prosinca 2017.

 

Alex Grunwald (Austrija)

Gorka Espiau (Španjolska)

Marek Teplansky (Europska komisija)

Ray Shostak (Velika Britanija)

Sirpa Kekkonen (Finska)

Solange Mifsud (Malta)

Stephen John Taylor (Italija)