Hrvatska 2030

 

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je dokument koji će odrediti kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Hrvatskoj. U dosadašnji razvoj Hrvatske uloženi su znatni napori, međutim u Hrvatskoj postoje znatni razvojni potencijali koji mogu biti iskorišteni za dobrobit građana u budućnosti.

S tim ciljem i u suradnji sa širokim krugom institucionalnih partnera i građana, u prvom kvartalu 2020. godine oblikovat će se strategija koja će odrediti cjeloviti i sveobuhvatni razvoj Hrvatske do 2030. godine.