Institucionalni okvir

Institucionalni okvir za izradu i provedbu Nacionalne razvojne strategije čine:

  • Upravljački odbor
  • Izvršna radna skupina
  • Radna skupina za prikupljanje podataka i izradu analitičkih podloga
  • Tematske radne skupine
  • Ministarstva i druga središnja tijela državne uprave
  • Jedinice i tijela lokalne i područne samouprave

Izrada i provedba Nacionalne razvojne strategije provodit će se zajedničkim djelovanjem relevantnih tijela i institucija na svim razinama upravljanja.