Nacionalna razvojna strategija

 

Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.  Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalnu razvojnu strategije donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Izradu prve Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine koordinira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.