U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu je 21. prosinca 2018. godine održana 1. sjednica Radne podskupine za pametne gradove.

Pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ana Odak je, sa suradnicima, u uvodnom dijelu predstavila do sada provedene aktivnosti po fazama izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Naglašeno je kako se svi procesi odvijaju zadanom dinamikom te da se radi o temeljnom dokumentu za određivanje prioriteta kako bi raspoloživa EU sredstva doista bila usmjerena na stvarne potrebe hrvatskih građana.

U sklopu Nacionalne razvojne strategije kao jedno od ključnih područja intervencije nalazi se i Razvoj pametnih gradova. Strateški i zakonodavni okvir za razvoj pametnih gradova predstavila je pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kristina Bilić sa suradnicima. Istaknuto je kako su ključni razvojni izazovi urbanih područja koje imamo u Hrvatskoj jednaki onima koji se pojavljuju na području Europske unije.

Predstavnik Svjetske banke Gianluca Galetto, u svojoj prezentaciji Globalni trendovi i primjeri najbolje prakse razvoja pametnih gradova je govorio o trendovima koji se pojavljuju u urbanim područjima te predstavio korisne primjere razvoja pametnih gradova iz cijelog svijeta.

Nakon prezentacija je održana radionica pod nazivom „Obuhvatključnih područja intervencije za razvoj pametnih otoka“. Više od 40 sudionikaradilo je u grupama koje su dale prijedloge ključnih područja intervencija tesu, uz kratku raspravu o rezultatima radionice, dogovoreni sljedeći koraci uradu Radne podskupine za razvoj pametnih gradova.Nakon prezentacija održana je radionica podnazivom „Obuhvat ključnih područja intervencije za razvoj pametnih otoka“tijekom koje je više od 40 sudionika radilo na definiranju prijedloga ključnihpodručja intervencija.