U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu je 20. prosinca 2018. godine održana 1. sjednica Radne podskupine za pametne otoke.

Predstavljajući do sada provedene aktivnosti na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ana Odak je istaknula da se proces izrade odvija prema utvrđenom planu, te da se uskoro očekuje konačni prijedlog strateških ciljeva i pokazatelja učinka. Razvoj pametnih otoka, kao jedan od prijedloga ključnih područja intervencije, nalazi se unutar strateškog cilja Poticanje politika i investicija koje će regijama omogućiti postizanje punog razvojnog potencijala i uravnotežiti regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Najvažnije odredbe novog Zakona o otocima, koji stupa na  snagu 1. siječnja 2019. godine, predstavila je pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tajana Huzak. Kao ključne odredbe Zakona o otocima istaknula je novi pristup strateškom planiranju održivog razvoja otoka utemeljenog na konceptu „pametnih otoka“ a istaknula je kako je posebno važno da su otoci definirani kao područja s razvojnim posebnostima. Njime je uveden novi  model razvrstavanja otoka te stvaraju preduvjeti za jačanje društvenog poduzetništva na otocima. Pomoćnica ministrice Huzak je, između ostalog, istaknula i da se počelo sa izradom Nacionalnog plana razvoja otoka. Radi se o strateškom dokumentu kojeg će donijeti Vlada te će biti usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

Predstavnik Svjetske banke,  Gianluca Galetto, jegovorio o globalnim trendovima i predstavio razne primjere razvoja pametnihotoka. Tom prilikom je istaknuo da je, pri odlučivanju o smjeru u kojem se želiići,  najvažnije pratiti potrebe stanovnika te ono što već imamo naraspolaganju iskoristiti na drugačiji način. Posebno je naglasio da je odizuzetne važnosti integrirani pristup, odnosno tradicionalne gospodarskedjelatnosti kombinirati sa industrijama budućnosti, kao npr. start-up, jer odnjih dolaze ideje i nova rješenja. Nakon prezentacija održana je radionica podnazivom „Obuhvat ključnih područja intervencije za razvoj pametnih otoka“tijekom koje je više od 40 sudionika radilo na definiranju prijedloga ključnihpodručja intervencija.