U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije kao koordinacijskog tijela u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, u razdoblju od lipnja do listopada 2019. godine održano je 35 sastanaka fokus grupa za definiranje glavnih strateških projekata Republike Hrvatske za razdoblje trajanja strategije.

Sastanci fokus grupa su organizirani s ciljem unaprjeđenja razine spremnosti strateških projekata kako bi se njihovom provedbom povećao učinak ostvarenja strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine. Na predmetnim sastancima predstavljeni su projektni prijedlozi nositelja radnih skupina te se raspravljalo o aktivnostima projekata i mogućnostima za njihovo unaprjeđenje.

Glavni strateški projekti samo su dio provedbenog okvira koji se definiraju u sklopu treće faze procesa izrade strategije, a konačan rezultat bit će definirani strateški projekti, strukturne reforme i mehanizmi za provedbu javnih politika do 2030. godine.