U rujnu 2017. formalno je pokrenut proces izrade prve dugoročne strategije razvoja RH Odlukom o osnivanju Upravljačkog odbora i Izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Za učinkovito upravljanje procesom, formiran je Upravljački odbor te Međuresorna radna skupina za izradu NRS 2030.

Formirano je i 13 ekspertnih skupina sa 830 stručnih članova, iz redova akademske zajednice, poslovnog sektora, gospodarsko-socijalnih partnera, civilnoga društva, predstavnika lokalne i regionalne samouprave te predstavnika središnjih tijela državne uprave.

Proteklih mjesec dana, točnije od 10. listopada do 8. studenoga, održano je 12 sjednica tematskih i horizontalnih Radnih skupina za izradu NRS, na kojima je glavni cilj bio usuglasiti prijedloge strateških ciljeva i pripadajućih pokazatelja učinaka sa ciljanim vrijednostima, te ključna područja intervencije, u okviru druge etape izrade NRS-a. Zajedničkim naporima, definirano je 46 strateških ciljeva, te predloženo 127 pokazatelja učinka i 176 ključnih područja intervencije.