U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, koordinatora cjelokupnog procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, u Zagrebu je održano 12 sjednica tematskih i horizontalnih radnih skupina u sklopu treće faze procesa izrade ovog krovnog strateškog dokumenta. Tijekom priprema za sjednice treće faze procesa izrade, sukladno uputama i zadanoj metodologiji, pripremljeni su brojni prijedlozi provedbenih mehanizama, strateških projekata i strukturnih reformi koji su tijekom sjednica temeljito analizirani.

Rezultati dosadašnjeg zajedničkog sveobuhvatnog angažmana 13 ekspertnih skupina uključenih u izradu strategije su definiranih 15 glavnih te 42 strateška cilja te više od 200 ključnih područja intervencije.

U sljedećoj, završnoj fazi izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine po potrebi će se osnivati fokus grupe za rad na predloženim strukturnim reformama i projektnim idejama koje ispunjavanju osnovne kriterije za strateške projekte, dok se konačni prijedlog provedbenih mehanizama, strukturnih reformi i odabranih strateških projekata očekuje u srpnju ove godine.