Okvir za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine sadržan je u Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a u izradu i provedbu Nacionalne razvojne strategije biti će uključena sva relevantna tijela i institucije na svim razinama upravljanja.