U petak 20. srpnja 2018. godine ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je s voditeljicom Ureda Svjetske banke za Hrvatsku Elisabettom Capannelli, ugovor o tehničkoj pomoći i savjetodavnim uslugama uz naknadu (RAS) za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem kojim će se pružiti potpora Vladi Republike Hrvatske u povećanju učinkovitosti apsorpcije europskih sredstava za istočnu Hrvatsku, s ciljem povećanja novih investicija u privatnom sektoru, povećanja zaposlenosti i poboljšanja životnih uvjeta.

Kako bi pomoglo razvoju ove slabije razvijene regije i kako bi joj se pomoglo otključati svoj potencijal rasta, Vlada Republike Hrvatske je pokrenula Projekt Slavonija, Baranja i Srijem.

Cilj Projekta je usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte te utvrditi financijska sredstva za provedbu tih projekata. Kroz sklapanje RAS sporazuma utvrdit će se razvojna dijagnoza za pojedina područja u Slavoniji, što će omogućiti određivanje razvojnih investicija i strateških projekta regionalnoga razvoja koji će biti financirani sredstvima iz EU fondova.

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava. Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju. Jedan od važnijih ciljeva je i stvoriti preduvjete za uvođenje posebnog regionalnog ‘Operativnog programa za područje Slavonije, Baranje i Srijema’ u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine.

Aktivnosti iz ovog trogodišnjeg programa tehničke pomoći će, između ostaloga, u unapređivanju kvalitete predviđenih projekata u sklopu Projekta Slavonija. Temeljem dijagnostičkog rada izradit će se strategije za izravna strana ulaganja, izvoz i zapošljavanje te pružiti podrška Vladi u osmišljanju strategije i cjelovitog programa projekata i reformi za predstojeće proračunsko razdoblje fondova EU-a od 2021. do 2027.

Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), u okviru Projekta Slavonija, Baranja i Srijem očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.

Potpora Svjetske banke nadovezuje se na pozitivna iskustva s ranijim projektima koji se u istoj regiji provode još od 1998. godine, kao što su projekti obnove prometne i vodne infrastrukture, projekti razminiranja, projekti potpore društvenom i gospodarskom oporavku i pomoć u reformi visokog obrazovanja. Hrvatska je koristila financijsku i tehničku pomoć, strateške savjete i analitičke usluge Grupacije Svjetske banke otkako je 1993. godine postala članica. Svjetska banka je do danas osigurala potporu za više od 50 projekata u iznosu od oko 3,5 milijardi dolara. Djelovanje Banke trenutno obuhvaća područja prometa, zdravstva, inovacija, poslovnog okruženja, zemljišnoknjižnog sustava i potporu u izradi Nacionalne razvojne strategije.

Savjetodavne usluge uz naknadu (RAS) prilagođene su usluge koje Svjetska banka nudi svojim zemljama članicama, a najčešće se koriste u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom. Savjetodavne usluge se pružaju na zahtjev klijenta koji ih plaća vlastitim sredstvima ili sredstvima trećih strana, u ovom slučaju kao i u većini država EU-a, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Kao i u slučaju drugih savjetodavnih i analitičkih usluga, ovim se savjetodavnim uslugama osigurava podrška klijentima u oblikovanju i provedbi boljih politika, osnaživanju institucija, izgradnji kapaciteta i usmjeravanju razvojnih strategija i operacija te se pridonosi globalnom razvojnom programu.