Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine u koju su uključena resorna tijela državne uprave u svojstvu nositelja tematskih i horizontalnih Radnih skupina.

S ciljem pripreme voditelja radnih skupina za aktivnosti druge faze procesa izrade NRS 2030 koji se odnose na izradu prijedloga strateških ciljeva i okvira za praćenje uspješnosti, održana je u četvrtak 12. do 13. srpnja 2018. godine u Opatiji „Radionica o strateškom planiranju za voditelje tematskih i horizontalnih Radnih skupina u cilju pripreme za drugu fazu procesa izrade NRS 2030.“