RADIONICE „Hrvatska kakvu želimo“

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU tijekom listopada i studenog diljem Hrvatske održano je sedam radionica pod nazivom „Hrvatska kakvu želimo“ u kojima je uz sudjelovanje više od 500 sudionika MRRFEU započelo proces izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

Cilj radionica realiziranih po principu World Cafe metode bio je dati svim sudionicima priliku za razmjenu mišljenja i stavova o budućem razvoju Republike Hrvatske, kao i priliku da iznesu vlastitu viziju Hrvatske u kakvoj žele živjeti.

Rezultati radionica „Hrvatska kakvu želimo“ iskoristit će se za oblikovanje dugoročne vizije razvoja Hrvatske, početnog elementa Strategije Hrvatska 2030.

Svim suorganizatorima i sudionicima radionica zahvaljujemo na podršci i sudjelovanju.

U nastavku pogledajte kako smo surađivali:

Prva radionica „Hrvatska kakvu želimo“,održana je u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba i Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije u Zagrebu 30. listopada 2017. godine.

Druga radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji s Regionalnim razvojnim agencijama Ličko-senjske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije u Gospiću 03. studenog 2017. godine.
Treća radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA u Dubrovniku 06. studenog 2017. godine.

Četvrta radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u Zadru 08. studenog 2017. godine.

Peta radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje d.o.o., Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije, Razvojnom agencijom Brodsko-posavske županije i Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u Osijeku 14. studenog 2017. godine.

Šesta radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, Regionalnom razvojnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije i Zagorskom razvojnom agencijom u Svetom Martinu na Muri 15. studenog 2017. godine.

Sedma radionica „Hrvatska kakvu želimo“, održana je u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom i Upravnim odjelom za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije u Opatiji 20. studenog 2017. godine.