RAZVOJNI FORUMI

 

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, održana su ukupno četiri razvojna foruma, u Splitu, Vinkovcima, Šibeniku i Zaprešiću, na kojima su županije Republike Hrvatske pozvane da svojim uključivanjem sudjeluju u početnoj fazi stvaranja Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac, istakla je važnost zajedništva i suradnje svih ključnih dionika u stvaranju dokumenta. Naglašeno je da je cilj i svrha razvojnog foruma potaknuti razmjenu mišljenja i stavova o budućem razvoju Republike Hrvatske i dugoročnim vizijama razvoja županija, kako bi se što bolje identificirala razvojna pitanja i potencijali  države, kao i strateški razvojni projekti županija. Također, naglašeno je da će se Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine odredit razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji će se detaljno razraditi u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Županije su kroz održane prezentacije te dostavom popunjenih upitnika ukazali na razvojne potencijale i gospodarske grane koje vide kao pokretače razvoja županije, kao i najbitnije strateške razvojne projekte i viziju županije u 2030. godini.