Sjednice radnih skupina za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom 2018. i 2019. godine organiziralo je sjednice Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i Radnih skupina za horizontalne politike, u svrhu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U okviru procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine osnovano je sedam Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i pet Radnih skupina za horizontalne politike, u čijem radu sudjeluju predstavnici javnog, poslovnog, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora.

Cilj sjednica je izraditi prijedlog cjelokupnoga strateškoga okvira za Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine, razviti viziju Republike Hrvatske do 2030. godine, definirati razvojne smjerove, predložiti strateške ciljeve i ključne pokazatelje uspješnosti, definirati provedbene instrumente i strateške projekte te definirati financijski plan i izvore financiranja za provedbu ciljeva.

Uz brojne domaće stručnjake na sjednicama sudjeluju i predstavnici Svjetske banke koja pruža podršku u provedbi cjelovite reforme sustava strateškoga planiranja i upravljanja razvojem te pripreme korištenja EU fondova u idućem financijskom razdoblju.

 

U nastavku pogledajte kratak pregled održanih sjednica:

 

Prva sjednica Radne skupine za teritorijalni razvoj održana je u Poreču 7. i 8. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za sigurnost održana je u Zagrebu 16. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš održana je u Zagrebu 18. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za digitalno društvo održana je u Zagrebu 21. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva i obrta održana je u Zagrebu 23. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za demografiju i socijalne politike održana je u Zagrebu 24. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za obrazovanje, znanost i razvoj ljudskih potencijala održana je u Zagrebu 25. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za hranu i bio-ekonomiju održana je u Virovitici 25. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za turizam i kreativno društvo održana je u Zagrebu 28. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za za makroekonomske politike, pravosuđe i dobro upravljanje održana je u Zagrebu 28. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za promet i mobilnost održana je u Zagrebu 29. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za zdravlje i kvalitetu života održana je u Zagrebu 30. svibnja 2018. godine