Sjednice radnih skupina za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom mjeseca svibnja organizira sjednice Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i Radnih skupina za horizontalne politike, u svrhu izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U okviru procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine osnovano je sedam Tematskih radnih skupina za prioritetna područja i pet Radnih skupina za horizontalne politike, u čijem radu sudjeluju predstavnici javnog, poslovnog, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora.

Cilj sjednica je tijekom narednih 12 mjeseci izraditi prijedlog cjelokupnoga strateškoga okvira za Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine, razviti viziju Republike Hrvatske do 2030. godine, definirati razvojne smjerove, predložiti strateške ciljeve i ključne pokazatelje uspješnosti, definirati provedbene instrumente i strateške projekte te definirati financijski plan i izvore financiranja za provedbu ciljeva.

Uz brojne domaće stručnjake na sjednicama će sudjelovati i predstavnici Svjetske banke koja će pružiti podršku u provedbi cjelovite reforme sustava strateškoga planiranja i upravljanja razvojem te pripreme korištenja EU fondova u idućem financijskom razdoblju.

 

U nastavku pogledajte kratak pregled održanih sjednica:

 

Prva sjednica Radne skupine za teritorijalni razvoj održana je u Poreču 7. i 8. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za sigurnost održana je u Zagrebu 16. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš održana je u Zagrebu 18. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za digitalno društvo održana je u Zagrebu 21. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva i obrta održana je u Zagrebu 23. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za demografiju i socijalne politike održana je u Zagrebu 24. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za obrazovanje, znanost i razvoj ljudskih potencijala održana je u Zagrebu 25. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za hranu i bio-ekonomiju održana je u Virovitici 25. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za turizam i kreativno društvo održana je u Zagrebu 28. svibnja 2018. godine.

 

 

Prva sjednica Radne skupine za za makroekonomske politike, pravosuđe i dobro upravljanje održana je u Zagrebu 28. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za promet i mobilnost održana je u Zagrebu 29. svibnja 2018. godine.

 

Prva sjednica Tematske radne skupine za zdravlje i kvalitetu života održana je u Zagrebu 30. svibnja 2018. godine