Radionica za voditelje tematskih i horizontalnih Radnih skupina povodom završetka radnoga dijela druge faze izrade NRS 2030 održana je 13. i 14. studenoga u Samoboru.

Tim Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU predstavio je finalizaciju druge etape izrade NRS., a zajednički zadatak svih sudionika radionice bio je da se uoče i riješe preklapanja strateških ciljeva i pokazatelja na način da oni budu afirmativni, konkretni i bliski svih građanima naše zemlje.

Prijedlozi će bit predstavljeni Međuresornoj radnoj skupini za izradu NRS-a i Upravljačkom odboru koji donosi konačnu odluku o usvajanju prijedloga prve i druge etape izrade NRS-a.