U sklopu Drvno-tehnološke konferencije, 04. lipnja 2018. godine u Opatiji, predstavljena je NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030.
Državni tajnik, Velimir Žunac naglasio je kako će se Nacionalnom razvojnom strategijom po prvi puta utvrditi vizija i definirati razvojni prioriteti te povezati strateško i proračunsko planiranje u Republici Hrvatskoj.
Jedno od ključnih tematskih područja Nacionalne razvojne strategije je i prehrana i bio ekonomija koje za cilj ima učinkovito upravljanje poljoprivrednim i šumskim resursima u Republici Hrvatskoj.