Zakonodavni okvir

 

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Ovim zakonom uvodi se integrirani sustav planiranja razvoja na nacionalnoj razini te županijskim i lokalnim razinama, a koji obuhvaća dugoročno i srednjoročno strateško planiranje te kratkoročno realizaciju programa, aktivnosti i projekata.
 
Zakon je donesen na 6. sjednici Hrvatskoga sabora 8. prosinca 2017.